2014. július 15., kedd

ZSIDÓK FONYÓDON...ZSIDÓK FONYÓDON - második kiadás - tervezet (frissítve 2015.12.18.)

Ezelőtt tíz évvel jelent meg könyvem Adalékok a zsidóság fonyódi történetéhez címmel, amelyben a Fonyóddal valamilyen formában kapcsolatba került izraelitákról írtam (Veszprém, Agenda Natura, 2005. 361 oldal).
A téma olyan sok újabb adatot, történetet szolgáltatott az elmúlt évtizedben is, hogy a folyamatos kutatás eredményeképpen megérett a kézirat egy bővített kiadásra annál is inkább, mert a 2005-ben megjelent könyvek mind elfogytak.

Alább közlöm az új kézirat tartalomjegyzékét:

kék színnel a 2005-ös kiadás óta írt teljesen új fejezetek

BEVEZETÉS

1.      BEKK SALAMON ÉS FIA TÉLI HALÁSZATA – 1843-1846
1.1.   A fonyódi halászat kezdetei a 18. század végén
1.2.   Szerződés
1.3.   Az uradalom tanúinak kihallgatása – 1846
1.4.   Bekk Salamon és fia halászati haszonbérlők tanúinak kihallgatása – 1846
1.5.   Kollár Pálnak és Dobosy Ignácznak a haszonbérlők javára tett írásos nyilatkozata – 18462.      WODIANER RUDOLF FÖLDBIRTOKOS
1.6.   Wodianer Rudolf élete

3.      BASCH-CSALÁD
1.7.   A Basch család Fonyódon – Basch Fülöp József
1.8.   Basch Fülöp és Spiegel Sándor haszonbérleti szerződése – 1880
1.9.   Basch Fülöp és Spiegel Sándor haszonbérleti szerződése – 1890
1.10.                   Basch Fülöp és Rosenberg Károly haszonbéri szerződése – 1900
1.11.                   Basch Gyula valamint             és fia haszonbéri szerződése – 1903
1.12.                   Basch Fülöp hagyatéka - 1901
1.13.                   A Basch örökösök és Jerfy Adolf között megkötött haszonbérleti szerződés - 1908
1.14.                   Basch-örökösök és Fonyód község közötti szerződés - 1910
1.15.                   Útfenntartási költség
1.16.                   Leányárvaházi üdülőtelep - 1929

4.      SÍR AZ EGYKORI BASCH-ERDŐ TERÜLETÉN

5.      A ROSENBERGER-CSALÁD
1.17.                   Rosenberger Mihály (1811 k.-1899)
1.18.                   A két Rosenberger ingatlanszerzeményei
1.19.                   Rosenberg Mihály és Berger Leopold közti per iratai 1862 – még nincs meg
1.20.                   Rosenberger Mihály és fia hajózási vállalkozása

6.      TÓSZEGI-FREUND CSALÁD
1.21.                   Freund Ferenc és a Badacsonyi Bazaltbánya Rt.; Pusztaberényi, fonyódi birtok
1.22.                   Freund Ferenc építési vállalkozó birtoka Lengyeltótiban

7.      A TÓSZEGHY-FREUND CSALÁDTAGOK HAGYATÉKI ÜGYEI
1.23.                   Dr. Tószeghy Albert és Tószeghy Albertné dr. özv. Sonnenberg Ilona hagyatéki ügye
1.24.                   tószegi Freund Ferencné szül. Österreicher Paulina hagyatéki ügye
1.25.                   tószegi Freund Ferenc és tószegi Tószeghy Erzsébet hagyatéki ügye

8.      A „FEHÉRTERROR” FONYÓDI ESEMÉNYEI
1.26.                   Sajtóper
1.27.                   1. sz. melléklet: Kihallgatási jegyzőkönyvek
1.27.1.  Kihallgatási jegyzőkönyvek – 1919.
1.27.2.  A kaposvári népügyészségtől 1946.NÜ.166/15.szám. Jegyzőkönyv
1.28.                   2. sz. melléklet: Prónay Pál naplójegyzetei
1.29.                   3. sz melléklet. Sükösd Mihály: A kivülálló
1.30.                   4. sz. melléklet Huszka Jenőné Arányi Mária: Szellő szárnyán… Huszka Jenő életének regénye című könyvében Tószeghyék
1.31.                   5. sz. melléklet: Újságcikkek a fonyódi „fehérterror” eseményeiről
1.31.1.  Pesti Élet, 1919. szeptember 13. 1.p.
1.31.2.  Budapesti Hírlap, 1919. október 7. 1.p.
1.31.3.  Uj-Somogy, 1919. október 16. 3-4.p.
1.31.4.  Bécsi Magyar Ujság, 1920. május 5. 1.p.
1.31.5.  Bécsi Magyar Ujság, 1920. május 7. 3.p.
1.31.6.  Bécsi Magyar Újság. 1920. május 8. 3.p.
1.31.7.  Bécsi Magyar Újság. 1920. május 9. 3.p.
1.31.8.  Bécsi Magyar Újság, 1920. május 11. 5. p.
1.31.9.  Népszava, 1922. január 31. 5.p.
1.31.10.                     Bécsi Magyar Ujság, 1922. január 31. 1-2.p.
1.31.11.                     Népszava, 1923. január 9. 6.p.
1.31.12.                     Népszava, 1923. május 17. 5.p.
1.31.13.                     Népszava, 1925. február 26. 7.p.
1.31.14.                     Népszava, 1925. július 18. 5.p.
1.31.15.                     Somogyvármegye, 1946. március 23. 3.p.
1.31.16.                     Somogyvármegye, 1946. július 20. 4.p.
1.31.17.                     Somogyvármegye, 1946. december 11. 2.p.
1.32.                   6. sz. melléklet. A Bogyay testvérek kontra özv. Sulyok Ignácné peres ügye
1.33.                   7. sz. melléklet OSZK Kézirattár - Analekta, 46. Tisz-Török. – 6242. Tószeghy Albert és Graner Albert kivégzése - Budapest 1919. augusztus 31.
1.34.                   8. sz. melléklet. Bor Pál festőművész visszaemlékezése

9.      GYERMEKNYARALTATÁS BÉLATELEPEN 1919-ben

10.  A SONNENSCHEIN CSALÁD

11.  „VALAHOL TÚL, MESEORSZÁGBAN...” : A SONNENSCHEIN CSALÁD TAGJAINAK AMERIKÁBA VÁNDORLÁSA

12.  SONNENSCHEIN LIPÓT AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN

13.  SONNENSCHEIN LIPÓT ÉS A KÖZSÉG PERES ÜGYE
1.35.                   A Sonnenschein Lipót által aláírt kötelezvény
1.36.                   Barkóczy Klopsch Béla levele
1.37.                   Barkóczy-Klopsch Béla nyilatkozata
1.38.                   Felső Vass Lajos jegyzőkönyvbe vett nyilatkozata
1.39.                   Sonnenschein Lipót nyilatkozata
1.40.                   A lefolyt per ítélete

14.  SONNENSCHEIN GIZELLA VISSZAEMLÉKEZÉSE

15.  FONYÓDI IZRAELITA ANYAKÖNYVI ADATOK

16.  A FONYÓDI SZÜLETÉSŰ KLEIN SÁNDOR

17.  HOFFMANN HENRIK FONYÓDI KÉPESLAPJAI

18.  BORKERESKEDŐK TITOKZATOS ELTŰNÉSE

19.  WOLF FERENC FONYÓDI TRAGÉDIÁJA
1.41.                   Zalai Közlöny, 1929. október 5. szombat.  69. évf. 226. sz. 1.p.
1.42.                   Új Somogy, 1929. október 5. 1.p.
1.43.                   Zalai Közlöny, 1929. október 6. 3.p.
1.44.                   Új Somogy, 1929. október 6. 1.p.
1.45.                   Zalai Közlöny, 1929. október 8. 3.p.
1.46.                   Új Somogy, 1929. október 8. 3.p.
1.47.                   Zalai Közlöny, 1929. október 9. 3.p.
1.48.                   Zalai Közlöny, 1929. október 10. csütörtök. 230. sz. 1.p.
1.49.                   Új Somogy, 1929. október 10. 1.p.
1.50.                   Zalai Közlöny, 1929. október 11. 3.p.
1.51.                   Zalai Közlöny, 1929. november 1. 3.p.

20.  Szenes Hanna Fonyódon

21.  ZSIDÓK A BÉLATELEPI VILLASORON

22.  ZSIDÓK SÁNDORTELEPEN
1.52.                   Hoffmann Géza és Sternfeld Ignác
1.53.                   Guttmann Hermann

23.  DR. KÜRTHY DEZSŐ BÉZSENYI BIRTOKOS

24.  FEKETE GYULA KAPOSVÁRI ÜGYVÉD, FONYÓDI NYARALÓTULAJDONOS

25.  AZ IRODALOM ÉS A MŰVÉSZET KÉPVISELŐI
1.54.                   Az árendás zsidó
1.55.                   Neubauer Pál
1.56.                   Tábori Róbert és Tábori Kornél
1.57.                   Gábor Andor
1.58.                   Lányi Dezső

26.  RÓTH MIKSA FONYÓDI ÜVEGABLAKAI

27.  A VÉSZKORSZAK FONYÓDI ESEMÉNYEI
1.59.                   A háború elején
1.60.                   Mezőgazdasági ingatlanok
1.61.                   Virilisták Fonyódon
1.62.                   Dukesz Zoltánné és a nőiszabóság
1.63.                   Sonnenschein Lipót és a sertésvételi jegyek
1.64.                   Gárdonyék és a lovak
1.65.                   Virányi Egon adománya a községnek
1.66.                   Zsidóknak fürödni tilos!
1.67.                   Dukesz Zoltán, az árdrágító
1.68.                   Fonyódon zár alá vett zsidó üzletek
1.69.                   Bleier Pál és Kerekes Aurél, a „fajgyalázók”
1.70.                   Zsidó tulajdonú ingatlanok sorsa
1.71.                   Winkler Ignác
1.72.                   Weiler Dezső szidalmazása
1.73.                   Wéber Bertalanné
1.74.                   Horovitz család
1.75.                   Rádiók, kerékpárok, lemezjátszók
1.76.                   Löbl Leóné csomagjai
1.77.                   Zsidó holmik rejtegetése
1.78.                   Sonnenschein Tibor és családja
1.79.                   Kelendő ingatlanok
1.80.                   Üzletek, zsidók
1.81.                   Horovitz szikvízgyár
1.82.                   Üzletek, ingatlanok igénylése
1.83.                   A tabi gettó felé
1.84.                   Akik itt maradtak
1.85.                   Az élet (és az igénylés) megy tovább
1.86.                   Vége a háborúnak

28.  SONNENSCHEIN MAGDOLNA VISSZAEMLÉKEZÉSE


IRODALOM

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése