2021. január 7., csütörtök

FONYÓDI ÉVFORDULÓK - 2021

 

gyűjtötte és összeállította:

Varga István könyvtáros

 

455 éve

Zündt Mátyás térképe 1566-ban készült el, amely Fonyódot igen tetszetős, színes kivitelezésben ábrázolja.

 415 éve,

1606-ban Bocskay hajdúi megszállták Fonyód várát. (Dornyay Béla az 1933-as Turisták Lapjában írta).

 

245 éve

Krieger Sámuel készített térképet a Balaton lecsapolásáról, amelyen Fonyódot is feltüntette.

 

forrás: Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára oldala

225 éve,

1796-ban jelent meg Vályi András Magyar Országnak Leírása című könyve, amelyben Fonyódról így ír:

„Fonyod vagy Fonod hegye Somogy Vármegyében, motsáros térségből fel emelkedett hegy, melly meszsze terjed, és szép tserfákkal gazdag, tetőjén fejérlő kőfalnak omladékai szemlléltetnek, mellyben Rákótzy idejében, Eszterházy Antal sokáig vigyázott vala, a Németek ellen, és sokkal nagyobb szerentsével, mint Tökölyinek katonái, a kik rész szerént meg ölettettek, rész szerént pedig a tóban ugrattattak, mert egy felől olly meredek, hogy félelmet, sőt irtódzást indit a lenézőben.”

 

185 éve

Fényes Elek ’Magyar országnak, 's a' hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statistikai és geographiai tekintetben’ című 1836-os munkájában ez szerepel: „Fonyód, Lengyeltótihoz ½ óra. 106 kath. lak.”

 

170 éve

1851-ben Pozsonyban született gróf Zichy Béla, a Bélatelep névadója (apja, gróf Zichy Nepomuk János 110 éve, 1911-ben halt meg, anyja, báró Kray Irma 190 éve, 1831-ben született).

 

165 éve

1856. október 11-én, a kárpátaljai Csetfalván született Szaplonczay Manó, Bélatelep megalapítója (105 éve, 1916. szeptember 3-án hunyt el, 130 éve, 1891-ben nevezték ki Somogy vármegye tiszti főorvosává).

 

Kataszteri térkép részlete

155 éve

1866-ban jelent meg a Hazánk s a Külföld c. lapban Balatoni tájkép a fonyódi hegyről címmel Greguss János rajza.

 

Az újságoldal részlete (Arcanum)

150 éve

1871. szeptember 1-én Isaszegen született Ripka Ferenc, bélatelepi villatulajdonos, Budapest székesfőváros főpolgármestere (1925-1932).

 

125 éve,

1896-ban nyaralt Fonyód-Bélatelepen László Gábor, aki naplót vezetett itteni élményeiről, amely később előkerült és 2008-ban nyomtatásban is megjelent.

 


125 éve

1896. július 15-én adták át a forgalomnak a Kaposvár-fonyódi vasútvonalat (160 éve. 1861-ben indult el a Déli vasút a Balaton déli partján)

 

Budapesti Hírlap, 1896. július 21.

115 éve,

1906-ban épült fel a mai múzeumnak is helyet adó villaépület, Velics Antal nyaralója.

 

110 éve

1911. augusztus 28-án repülte át először a Balatont Lányi Antal, Badacsony és Fonyód között.

 

Cikkrészlet a repülésről (Arcanum)

105 éve

1916 nyarán dolgozott először a Velics-villában Szinyei Merse Pál festőművész, ekkor és a következő évben 9 festményt alkotott Fonyódon.

 

100 éve,

1921-ben jelent meg nyomtatásban Fonyódi emlék címmel Dr. Szathmáry Árpád műdala.

 

100 éve

1921. augusztusában szentelték föl az újjáépített fonyódi templomot.

 

100 éve,

1921. november 6-án született Szikra János festőművész, Fonyód Díszpolgára. A Balaton lelkületét és világát számos kiváló alkotásán megörökítve öregbítette Fonyód város jó hírnevét hazánkban és a nagyvilágban.

90 éve,

1931 novemberében összetörték a fonyódi katolikus templom falán elhelyezett márványtáblát.

 

85 éve

1936-ban épült föl a protestáns templom.

 

85 éve,

1936 januárjában, szeptemberében és októberében több alkalommal is színpadi előadásokat tartottak a Szarvas Szálló színháztermében.

 

80 éve,

az 1941-es népszámlálás adatai szerint Fonyód lakosságának száma összesen 2.333 fő, ebből férfi 1.118, nő 1.215. Ebből önálló 644, segítő családtag 130. Fizikai foglalkozású 1.392, szellemi 167.

 

65 éve,

1956-ban jelent meg Móricz Béla Fonyódról írott kis könyve.

 


65 éve,

az 1956-os magyar forradalom fonyódi eseményeiben való részvételük és a szabadság eszméje melletti kiállásuk miatt meghurcoltak több fonyódit is: 37 főt nyilvántartásba vettek, 7 főt rendőri felügyelet alá helyeztek, 5 főt internáltak. Tóth György fonyódi földművest 1957. szeptember 3-án ártatlanul kivégezték.

60 éve,

1961-ben indult el a gimnáziumi oktatás Fonyódon

60 éve, 

1961. február 10-én született Hidvégi József, Fonyód város polgármestere.

45 éve

1976. augusztus 20-án pótolták a II. világháború alatt eltűnt Szaplonczay Manó bronz-képmást a bélatelepi sétány emlékművén. Kiss László René budapesti szobrász alkotása a művész ajándéka volt a nagyközségnek.

45 éve,

1976. december 13-án helyezték Fonyódra Fehér Ernő plébánost azzal az elgondolással, hogy az elhanyagolt, megrepedt falú templomot és a romos plébániát újítsa fel (elődje, Abaligeti Kázmér 1976-ban hunyt el). 

40 éve,

1981-ben került a fonyódi községháza tanácstermébe (házasságkötő terem) Dobi Piroska képzőművész „Az élet” című nagyméretű, 200 x 300 cm gobelin alkotása.

40 éve,

1981-ben rendezték meg az első Fonyódi Helikon költőtalálkozót a helyi gimnáziumban

 

Cikk az eseményről (Somogyi Néplap / Arcanum)

35 éve,

1986-ban jelent meg évkönyv a fonyódi gimnázium első 25 évéről Bántó Zsuzsanna szerkesztésében.

 

35 éve,

1986 nyarán hunyt el az első újkori magyar szépségkirálynő, a fonyódi Molnár Csilla Andrea

30 éve,

1991. február 21-én hunyt el Budapesten Bata Lőrinc könyvtáros, könyvterjesztő, nemzetközileg is elismert sakkfeladvány-készítő. Hagyatékában fennmaradtak az 1950-es évek végétől az 1980-as évek elejéig datálható fonyódi témájú plakátok sokasága fontos helytörténeti értéket képviselnek.

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése