2014. február 9., vasárnap

A TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI ELIT BÉLATELEPEN


részlet a készülő könyvből, 
amely a bélatelepi villasort és annak környezetét mutatja be.


A TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI ELIT BÉLATELEPEN

Bélatelepre előszeretettel látogattak a nyári időszakban a kor előkelőségei, gondolunk itt most elsősorban politikusokra (közülük is a legmagasabb rangúakra: államtitkárokra, miniszterekre, miniszterelnökre), és az arisztokrácia képviselőire. Közülük idézzük meg néhányuk alakját ill. fonyódi látogatását. Ezeket a Bélatelepen eltöltött órákat, napokat, heteket leginkább Ripka Ferenc személye, fonyódi villája „generálta”, általában hozzá mentek látogatóba a vendégek. Mivel nem mindenkiről tudjuk ezt bizonyosan, ill. olyan is van, akiről tudjuk, hogy nem nála szállt meg, s mivel a téma szálai összetartoznak, ezért egy külön fejezetben tárgyaljuk, nem Ripka Ferencnél. Néhány témánál a bővebb kifejtést a könyv másik részében eszközöljük.

Politikusok Bélatelepen
A megyei lap számolt be arról, hogy 1924 júliusában Rakovszky Iván belügyminiszter Nádossy Imre országos főkapitány kíséretében autón Bélatelepre érkezett és a vasárnapot is ott töltötte. Néhány nap múlva csatlakoztak hozzá miniszter társai is, sőt, maga Bethlen miniszterelnök is. Ahogy a lap írta, „Amolyan kisebb fajta minisztertanácsot rögtönzött ott négy miniszter.
Rakovszky Iván belügyminiszter ugyanis Fonyódon tölti szabadságidejét s nála volt az érdekes minisztertanács.” A megbeszélésen részt vett még Vass József és Bud János is.


Bethlen István miniszterelnök és felesége egy fürdővonattal érkeztek Budapestre…

(forrás: huszadikszazad.hu)

Bélatelepen, Zichy Béla birtokán táborozott ugyancsak 1924 nyarán a Ripka Ferenc által patronált és elnökölt budapesti Klotild Szeretetház növendékeiből alakult Szondy Cserkészcsapat. A táborozás befejeztével cserkészünnepet rendeztek, amely délelőtt istentisztelettel kezdődött, erre a szomszédos táborok cserkészei is felvonultak. Délután a táborban megjelent Bethlen István és Rakovszky Iván és más bélatelepi családok. A vendégeket gróf Festetich Pál főparancsnok köszöntötte, aki ismertette a cserkész-intézménynek a gyermekek jellemére gyakorolt jótékony hatását. Ezután Liptay Pál parancsnok vezetésével a cserkészek a közönség tetszésnyilvánításai közepette bemutatták játékaikat. Ezt követően Ripka Ferenc, a csapat védője méltatta Festetich és Zichy Béla érdemeit.

A következő évben - számolt be róla az MTI 1925. szeptember 14-én - Bethlen István gróf miniszterelnök Inke pusztáról Dunántúlra utazott barátainak a látogatására és […] Pénteken a balatonparti Bélatelepen Ripka Ferenc főpolgármestert kereste fel. Szombaton este pedig Budapestre érkezett. A miniszterelnök hivatalát hétfőn veszi át, Vass József népjóléti miniszter pedig átadván a miniszterelnökség vezetését, Ripka Ferenc főpolgármester meghívására Fonyódra utazik.

Az 1928-as év emlékezetes marad Fonyód történetében: ekkor vált nagyközséggé és felépült a bélatelepi állomás épülete. Az esztendő legnagyobb fonyódi szenzációja minden bizonnyal mégis az volt, amikor az egész magyar kormány Bélatelepre látogatott. Az erről szóló tudósítást betűhíven közöljük:
„[…]”

Két év múlva, 1930 nyarán egy fontos politikai kérdést megtárgyalandó Vass József helyettes miniszterelnök telefonon érintkezésbe lépett az Inkén tartózkodó gróf Bethlen István miniszterelnökkel, akivel megállapodott abban, hogy délelőtt Fonyód-Bélatelepen Ripka Ferenc főpolgármesternél az ügyben tanácskozásra jönnek össze. Vass József helyettes miniszterelnök Dréhr Imre államtitkár kíséretében leutazott Fonyód-Bélatelepre, ahol Bethlen István miniszterelnökkel a tanácskozás megtörtént.

Albrecht főherceg fonyódi úszása
A Somogyi Újság számolt be egy nem mindennapi sporteseményről, s ezt részletesen ismertetjük, mert Bélatelephez s a fejezet témájához szorosan kapcsolódik.

Az esemény középpontjában Albrecht királyi herceg állott, aki arra vállalkozott, hogy Badacsonyból elindulva átússza a Balatont.
[…]

(forrás: keptar.oszk.hu)

A 35. sz. Jedlik Ányos cserkészcsapat 1924-ben és 1925-ben is Fonyódon táborozott, ahol Bethlen István és felesége meglátogatta őket. Minderről bővebben írunk a Jankovich-Bésán Endre villájáról szóló fejezetben.

A Vass József életéről szóló könyv Ripka Ferencre vonatkozó fejezetét a Függelékben teljes egészében közöljük, itt most csak egy rövid részletet adunk a témához illeszkedve:
„[Vass Józssef népjóléti miniszter] Itt nagyobb politikai ténykedése talán csak az volt, amikor öt esztendő előtt [1924. júl. - VI kieg.] Bethlen István gróf miniszterelnök határozott kívánságára - akkor Bethlen, Rakovszky Iván volt belügyminiszter is itt nyaraltak - Ripka Ferencet megnyerte Budapest székesfőváros kormánybiztosának, azaz főpolgár­mesternek. A budaiaktól olyannyira szeretett, budai polgár mi­voltára oly sokat tartó Ripka sehogy sem akart kimozdulni nyu­godalmas, előkelő, reá mindenképpen előnyös gázgyárigazgatói állásából, Vass József kellett hozzá, hogy utóbb mégis kimoz­duljon...”

Ripka és a Habsburg hercegek
A Magyar Távirati Iroda az alábbi hírekben számolt be a Habsburg hercegek fonyódi látogatásairól:

1925. augusztus 31.
Frigyes Ágost, volt szász király és József Ferencz királyi herceg csütörtökön sínautón Fonyódra utaztak, hol őket Dr. Ripka Ferenc főpolgármester fogadta és látta vendégül ebéden. Délután a fejedelmi vendégek Tihanyba a kir. herceg villájába utaztak.

1926. szeptember 3.
[…]

1927. augusztus 24.

[…]

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése