2014. március 3., hétfő

AZ 1919-20. ÉVI ESEMÉNYEK BÉLATELEPEN


Egy erősen lerövidített fejezet a készülő bélatelepi könyvből...

AZ 1919-20. ÉVI ESEMÉNYEK BÉLATELEPEN

Gyermeknyaraltatás Bélatelepen
A Tanácsköztársaság időszaka alatt a nyári hónapokban kisajátították a balatoni nyaralók, villák, panziók egy részét, s oda budapesti gyerekeket vittek nyaralni. Fonyód is úticélpontja lett a „proletár-gyerekeknek”.
A Népszavában számolt be az Internacionálét éneklő proletárgyerekek korabeli balatoni, fonyódi nyaraltatásról, ebből érzékeltetésképpen hosszabban idézünk, miután témánkhoz kapcsolódó vonatkozásai megvilágítják a kort: „Szombaton reggel 9 órakor indultunk el a Keleti pályaudvarról különvonattal a második szállítmánnyal: 700 proletárgyerekkel a Balaton mentén elterülő üdülőhelyekre. […] Mi Fonyód-Bélatelepen szálltunk ki a különvonatból. Ez a hely a Balatonmenti üdülőtelepek legszebbike. Százhúsz gyereket vittek a telepre, akiket a Sirály-szállóban, Lajos-lakban és a különböző villákban helyeztek el. […] Több gyerek jutott Jankovich-Bésán és Törley volt pezsgőgyáros három villájába. Baj csak Ripka volt gázgyári vezérigazgató villájával volt, amelyet az ottani munkástanács mentesített a rekvirálás alól. Másnap, vasárnap kora reggel Szamuely Tibor elvtárs jelent meg Fonyód-Bélatelepen és a munkástanácsot vonta felelősségre, mert 700 gyermek részére is van ezen a telepen hely és csak 350 gyermek részére tettek jelentést és igen sok »nagyúri« villát mentesítettek. Szamuely elvtárs különben Ripka villáját rögtön rekviráltatta.”


Rónai Ödön Fonyódon
Rónai Ödön csemegekereskedő-kávéház bérlő ill. tulajdonos Siófokon és Fonyódon is megfordult ebben az időszakban.
A budapesti IV. ker. karhatalmi parancsnokság nyomozása arra irányult 1919 decemberében, hogy Rónai Ödön Kígyó utcai csemegekereskedő bizalmas értesítés szerint Siófokon fürdőbiztos és mint ilyen, exponált kommunista volt. Mindennek dacára lehetővé tették számára az üzletnyitást. … A házfelügyelőnő azt mondta, hogy Rónai körül semmi gyanúsat nem tapasztalt, vörösökkel nem érintkezett.
A siófoki fürdőigazgató sem tapasztalt semmi rendkívülit Rónaival kapcsolatosan, azt tudja, hogy 1919. július 15-én érkezett a nejével együtt, és a központi szálló 6. sz. szobájában laktak, majd átköltöztek a 16. sz. szobába. Egy ideig a népjóléti népbiztosság terhére volt ott, aztán saját költségére. Nem tudja, hogy Rónai bármi különöset csinált volna, fürdőbiztos nem volt.
[…]

Az ügy minket leginkább érdeklő - érintő részlete egy bélatelepi villatulajdonos, Papp-Ragány Endre vallomásából világlik ki:

„Rónai Ödön siófoki működéséről nem tudok semmit, de igen is tudok a fonyódi működéséről.
Rónai megjelent Fonyód-Bélatelep fürdőhelyen, hol a gyermeknyaraltatási akció fővezetője volt. Mindjárt oda érkeztekor lefoglalta a Törley-villát, s abban élt az állam költségére egész családjával, még mielőtt csak egy gyermek is látható lett volna a láthatáron, azelőtt már egy hónapja 50-60 alkalmazott, mindenféle mischposche veszélyeztette a közbiztonságot.
...
Speciel velem szemben s Huszkáékkal szemben Rónai igen normálisan viselkedett, s nekünk iparkodott a lehető legkevesebb kellemetlenséget okozni. Ripka Ferenc gázgyári igazgatóval szemben voltak összetűzései, de erre vonatkozólag ő tudna felvilágosítást adni. Rónaival együtt volt még valami Klein elvtárs, az nem sok vizet zavart, hanem Hartmann Miksa teljhatalmú lakásrekviráló politikai megbízott, tipikus zsidó nagy kommunista, rendkívül sok erőszakosságot, s kellemetlenséget okozott, az összes villalakókat el akarta 24 óra alatt kergetni, mi Rónai közbelépésének köszönheti, hogy nem történt meg. …

Ungár Géza Fonyódon
Szintén a gyermeknyaraltatás kapcsán került előtérbe Ungár Géza valkányi születésű, 35 éves, izraelita vallású tanár (Andrássy út 33.) tevékenysége.
A kihallgatás során Ungár elmondta, hogy a szovjet-uralom alatti tevékenysége az volt, hogy az iskolás gyermekekkel július 26-tól augusztus 7-ig Fonyódon volt nyaralás céljából, azonban neki a tanácskormány kiépítésében semmi része nem volt.
Mindenesetre a székesfőváros tanácsa Ungár Géza polgári iskolai tanárt 1919. július 29-i határozatával állásvesztésre ítélte.

Bor Pál festőművész visszaemlékezése
Bor Pál; Beck (1889. márc. 2. Bp. – 1982. jan. 31. Bp.): festő- és iparművész, szobrász, grafikus.
A budapesti József Műegyetemen gépészmérnöki oklevelet szerzett (1911), Párizsban Lucien Simon, Henri Martin és Maurice Denis tanítványa (1911-1914), ill. az École des Beaux-Arts, valamint az École des Arts Décoratifs növendéke.
… Hosszas hallgatás után jelentkezett újra (1958-ban). Még kilencven évesen is alkotott (1980–1981-ben színes üvegbeton ablakokat tervezett, ezek házgyári előállításának technológiáját is kidolgozta).

Bár az 1929-es Magyar Zsidó Lexikon elismerő szócikket közölt róla, Bor Pál gyerekkorától kezdve nem szerette a zsidókat, visszaemlékezésében így írt: „Felekezeti származásomat már kis gyermekkoromban szégyelltem, és ahol lehetett titkoltam.” (bátyja Auschwitzban pusztult el.)


Önéletrajzi kötetében Fonyódról is írt, az 1919-es események idején is itt volt :

„[…] [1919] amikor meghallottam, hogy Rippl Rónai vezetésével Fonyódon művésztelep alakul, jelentkeztem, hogy lemegyek Fonyódra. […] 
Júliusban mentem le Fonyódra. Nem sokat tudtunk a pesti dolgokról, míg egyszer hír jött a Tanácsköztársaság bukásáról A hírt vádbiztos barátom hozta, kinek ugyan volt hamis néven Jugoszlávia felé szóló útlevele, de nem mert elmenni. A zenészek és festők közül sokan felmentek Pestre. Egy részük velem együtt ottmaradt. Ripka, Bélatelep vezetője marasztalt, és elintézte, ha már van művésztelep Fonyódon, maradjon meg továbbra is, és hogy burzsuj családok patronáljanak egy-egy művészt, és kép ellenszolgáltatásért kosztot kapjunk. Egy kisebb, üresen álló épületbe költöztünk, és odaköltözött Pestről hozzám menekült barátom is. Őt is beöltöztettük festőnek. Velünk élt, és kosztolni a Sirály szállodába járt. Sokszor ittunk ott mi festők, mert a vendéglős képért bort adott nekünk, és így nem volt meglepő neki, hogy egyik társunk ott étkezik. ... Nem mondtam el neki a hírt, csak azt, hogy csomagoljon, és megyünk Pestre. Idegállapota nem bírt volna el ilyen megrázkódtatást. A vonaton, csomagjainkon ülve olvastunk. »Maguk talán kommunisták?« - mondta egy parasztasszony. „»Miért?« - kérdeztük. »Mert olvasnak.« Pesten a családomhoz akartam barátomat először beszállásolni. Gondoltam, ott legkevésbé keresik. Apám borzasztóan megijedt, és megkért, hogy vigyem el máshova. Az ő családjához vittem, ahol pár hétig, míg én Fonyódra visszatérve távol voltam, a padláson talált menedéket.”

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése