2019. június 5., szerda

TRIANONI MENEKÜLTEK ADATBÁZISA – fonyódi vonatkozássalA Trianon 100 MTA-Lendület Kutatócsoport által szerkesztett és közzétett ’Menekültek’ elnevezésű adatbázisa néhány napja már mindenki számára ingyenesen elérhető az interneten (http://trianon100.hu/menekultek).

Természetesen rákerestem a ’Fonyód’ kifejezésre, s kiderült, egy találatot tartalmaz a rendszer: Fényes Margit háztartásbeli, Nagyváradról érkezett 1921 nyarán.forrás: http://trianon100.hu/menekultek
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy róla több információval is rendelkezem, hiszen a családjától nemrégiben megkaptam feldolgozásra técsői Móricz Kálmán ezredes Naplóját, amelyben a sándortelepi villatulajdonos több fonyódi vonatkozású bejegyzést is tett.
Ebből idézek részleteket azzal a megjegyzéssel, hogy az összes fonyódi részlet majd a Fonyód-Sándortelepről szóló könyvemben kerül közlésre.

Móricz Kálmán új, nagyváradi szolgálati helyére 1916. augusztus 22-én utazott el. A Váradon[1] töltött két esztendőre vonatkozólag visszaemlékezéseiben az alábbiak állnak:

„1916. augusztus hó. Családom Fonyódon nyaralt villánkban, én pedig bútorkocsit rendeltem Kaposváron. Nagy öröm volt a családban – mely most a nagy iskolai szünidőben együtt volt -, hogy megyünk a szép Nagyváradra, anyám családja, a Fényesek, Miskolczyak ősi megyéjének székhelyére, a »magyar kis Párizsba.« Augusztus elején utaztunk Fonyódról Nagyváradra, Uray Pálma unokahúgomat, Emma nővérem leányát is magunkkal vive, aki meghívásunkra éppen nálunk nyaralt.”

A család Váradon végiglátogatta a Móricz, Fényes, Miskolczy, Fráter rokonságot. 1918 nyarán nem mentek Fonyódra Tibi fiúk halála miatt, több hetet egy rokonuknál Ugrán töltöttek, Bölönyi József kastélyában kaptak lakosztályt. S a bejegyzésekben ezután következik –számunkra a lényeg:
„Fényes Margit unokatestvérem, Fényes Móricnak – anyám fivérének leánya – is megtudván, hogy Nagyváradon lakunk, meglátogatott bennünket, és később is gyakran ellátogatott hozzánk, sőt Fonyódon is volt nálunk huzamosabb ideig.”

Tibor fiuk 1918 májusában hunyt el, Váradon temették el, azonban később szerette volna, ha földi maradványait elhozzák onnan.

A következő év bejegyzése tesz tulajdonképpen – futólag - említést az adatbázisban szereplő eseményről: „Amint 1919 szeptemberében bejöttünk Fonyódról Kaposvárra, beköltöztünk saját házukba, a bírói ítélettel visszanyert két szobába. Itt részben kölcsön bútorokkal rendezkedtünk be. Egy pár bútordarabot kaptunk kölcsön özvegy Pogánynétól, Márffy udvari tanácsos „MIR” jószágkormányzó mostoha leányától[2], akik szemben laktak velünk szép úri házukban. (MIR: Mezőgazdasági és Ipar Részvénytársaság, amely herceg Eszterházytól nagy birtokokat és ipartelepet bérelt.). Bútorzatunk kiegészítéséül fonyódi villánkból hoztuk be a szükségeseket, mert Nagyváradról csak 1921 nyarán tudta Fényes Margit unokanővérem bútorainkat a sajátjaival együtt áthozni, amikor ő „repatriált” Magyarországra, s hosszabb ideig a mi vendégszeretetünket élvezte Fonyódon.”

***
Fényes Margit Berettyóújfaluban született 1876. május 19-én, 24-én keresztelték meg református szokás szerint. Apja Fényes Móric földbirtokos, anyja Miskolczi Ottilia.
Testvérei: Tibor, Béla, Adorján, Jenő, Imre, Ilona, Aranka.

forrás: részlet a keresztelési anyakönyvből

Hatvanöt éves korában hunyt el Budapesten, testvérei búcsúztatták.

forrás: OSZK Gyászjelentés-gyűjtemény, PANDEA
[1] Nagyváradon egy kiköltöző katonatiszt Rulikovszky utcai lakását bérelte ki a háztulajdonos Nussbaum vagyonos zsidótól. Ezt a nevet viselte a szintén váradi Diósy Ödön családja is, az Ady által megverselt Léda (Brüll Adél) férje.
[2] Özv. Pogány Józsefné Maár Mária Emília Erzsébet (Aglica) * Lengyeltóti, 1871. július 6. férje Pogány József főispáni titkár, később alispán Moson vármegyében. Fiúk Pogány Vilmos ref. kereskedő Magyaróváron született 1894. január 22-én.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése