2019. augusztus 15., csütörtök

RIPKA FERENC BUDAPEST KORMÁNYBIZTOSA LETT - 95 évvel ezelőtt


Ripka Ferenc bélatelepi villatulajdonost 1924 augusztusában győzték meg arról befolyásos kormánytagok, hogy nála nincs alkalmasabb ember a budapesti kormánybiztosi teendők ellátására.
Mindez hol történt? Fonyódon, közelebb: Bélatelepen, mi több: a bélatelepi sétányon és a strandon.

Ripka Ferenc


Az alábbi híradások erről az időszakról szólnak:

A 8 órai újság 1924. augusztus 12-én még arról írt, hogy folynak a tárgyalások, és leginkább Bessenyey Zénó nevét emlegetik, mint aki a befutó lehet a tisztségre, de kiderítették, Bethlennél és Rakovszkynál csak udvariassági látogatást tett Fonyódon.
.


.... merthogy mindketten ott nyaraltak...


Aztán néhány nap múlva kiderült, kit kértek fel a komoly feladatra:

forrás: Az Est, 1924. augusztus 19. 4. (Arcanum ADTPlus)

De érdemes elolvasni a legilletékesebb szemszögéből a visszaemlékezést, lássuk Móricz Pál Vass Józsefről szóló könyvéből (1929.) mi derül ki:

Vass József népjóléti miniszter

"Itt nagyobb politikai ténykedése talán csak az volt, amikor öt esztendő előtt Bethlen István gróf miniszterelnök határozott kívánságára - akkor Bethlen, Rakovszky Iván volt belügyminiszter is itt nyaraltak - Ripka Ferencet megnyerte Budapest székesfőváros kormánybiztosának, azaz főpolgár­mesternek. A budaiaktól olyannyira szeretett, budai polgár mi­voltára oly sokat tartó Ripka sehogy sem akart kimozdulni nyu­godalmas, előkelő, reá mindenképpen előnyös gázgyárigazgatói állásából, Vass József kellett hozzá, hogy utóbb mégis kimoz­duljon... A hosszas, sikertelen puhítgatások után, amelyekben Rakovszky Iván is többször részt vett, egy éjszakai balatonparti gyalogsétán dőlt el a Ripka Ferenc sorsa... Rakovszkyt kísér­ték a Ripka-villa kertjének végéig s midőn az - eredményte­lenül - elköszönt az éjféli időn, Vass József, ki egyébként este 11 órakor, legkésőbb éjféli 12 óra előtt minden társaságból vissza-, félrevonul még Kalocsán is, mint vendéglátó gazda is, ezúttal azt mondta:
- Ne menjünk még vissza. Sétáljunk kicsit a stran­don!. - Éjfél után két óráig tartott ez a séta. Járták a Balaton partot, végül ezzel szakította végét Vass:
- Kedves barátom! Látom, hogy szépszerivel nem boldogulok veled. Vedd tehát tudomásul, hogy neked muszáj vállalni a kormánybiztosságot, mert minden becsületes magyar embernek áldozatot kell hoznia, amikor a mai nehéz viszonyok között a közérdek ezt kívánja! - Hozzáfűzte még: - Hogy ábrándítsam én ki Bethlen Istvánt, hogyha ő egy olyan férfiú­ról, aki mint a városát és hazáját szerető budai polgár él az ő tudatában, arról győződnék meg, hogy ez csak addig ilyen pol­gár, amíg nem akarnak ráhárítani áldozatos kötelességet?!
Ezek ellen már Ripka sem tudott mit ellenvetni s Vass József másnap reggel 7 órakor a Balaton vizében ezzel fogadta Rakovszkyt: - Rendben vagyunk! - így s ekképpen lett a nyugodalmas budai polgár Ripka Ferencből budapesti főpolgármester. Miként Vass József, a tehetséges, szegény fiúk küzdel­mes sorsából emelkedett magasra Ripka Ferenc főpolgármester. A hatalom magas polcán sem felejtették a tehetséges, szegény diákoknak oly küzdelmes, megpróbáltatásos életét, sőt arról - Istennek hálás fohásszal - mindig meghatódottan emlékez­nek bizalmas baráti együttlétük alkalmával."


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése